Bases de fusibles para fusibles de tubos cadrados con contactos de coitelos